CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Naborøg og overførsel af partielforurening

Alireza Afshari ; N.C. Bergsøe ; Bingbing Shi (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Lars Ekberg (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
HVAC - Magasin for klima- og energiteknik, miljø, bygningsinstalltioner & -Netværk Vol. 1 (2010), 2010, p. 24-30.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-26. Senast ändrad 2011-08-29.
CPL Pubid: 145200

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur