CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Removal of ultrafine particles by ventilation air filters

Lars Ekberg (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Bingbing Shi (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
SWESIAQ conference Nordic Indoor Air Update, Stockholm,2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

PresentationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-26. Senast ändrad 2011-08-29.
CPL Pubid: 145198

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur