CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sensemaking of corporate cultural values

Nina Baldursdottír (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Josefin Hjorth (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Eveline Ottosson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
6th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, Aahlborg 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-26.
CPL Pubid: 145163

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur