CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing and implementing corporate core values in a consultancy company

SOFIA HELTE (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Annie Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Johan Lindow (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Patrik Nihlmark (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Linus Rosenberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
6th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, Aahlborg 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-26. Senast ändrad 2011-08-26.
CPL Pubid: 145161

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur