CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organizational climate and capabilities for innovation: a study of nine forest-based Nordic manufacturing firms

Joakim Björkdahl (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Sofia Börjesson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH (0282-7581). Vol. 26 (2011), 5, p. 488-500 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Creative climate, forest-based manufacturing, innovation, innovation capabilitiesDenna post skapades 2011-08-25.
CPL Pubid: 145057

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur