CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Inflammation-associated Protein TSG-6 Cross-links Hyaluronan via Hyaluronan-induced TSG-6 Oligomers

Natalia Baranova ; Erik Nilebäck (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; M Haller ; Sofia Svedhem (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Anthony Day ; Ralf Richter
Journal of Biological Chemistry (0021-9258). Vol. 286 (2011), 29, p. 25675-25686.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-25. Senast ändrad 2011-11-16.
CPL Pubid: 145054

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Kemi

Chalmers infrastruktur