CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Engineering and metrology of epitaxial graphene

Samuel Lara-Avila (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Karin Cedergren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Sergey Kubatkin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
SOLID STATE COMMUNICATIONS (0038-1098). Vol. 151 (2011), 16, p. 1094-1099 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Graphene, Quantum Hall effect, Photochemical gate, MetrologyDenna post skapades 2011-08-25. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 145053

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur