CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hur mycket kemikalier tål världen?

Rickard Arvidsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Supermiljöbloggen (2011)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2011-08-25.
CPL Pubid: 145047

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Miljökemi

Chalmers infrastruktur