CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reply to comments by Zimont

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Combustion and Flame (0010-2180). Vol. 158 (2011), p. 2073-2074.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-25. Senast ändrad 2012-09-19.
CPL Pubid: 144882

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur