CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kostråd 2011 mot diabetes

Nio vardagliga faror bakom sockersjuka

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2011. - 5 s.
[Rapport]

Rapporten visar tydligt på nio typer av vardagliga risker som det gäller att undvika för att förebygga och motverka insulinresistens och diabetes. Dessa är läsk och saft, baguetter, snabbpasta, upphettad potatis, sockersnask, sötade livsmedel, sylt, ketchup och cornflakes. Korta förklaringar åtföljs av länkar till mer utförliga rapporter. En kort biokemisk bakgrund ges före avslutande aspekter på användning av råden.

Nyckelord: kolhydrater, socker, GI, insulin, fetma, diet, folkhälsa


Råden och bakgrundsrapporterna har kunnat utformas oberoende av alla starka partsintressen genom stöd från Cancer- och Allergifonden. Många kritiskt engagerade forskare och andra specialister har gett viktiga impulser till kostråden och rapporten i övrigt.

Länken under sammanfattning går till en video om kost mot diabetes och fetma. Videon är producerad av PeO Dalesjö vid Radio Falköping.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-24. Senast ändrad 2012-09-11.
CPL Pubid: 144874

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biokemi
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur