CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Signal Processing and Classification Tools for Intelligent Distributed Monitoring and Analysis of the Smart Grid

Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Math Bollen ; Cuong Duc Le (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe. 2011 2nd IEEE PES International Conference and Exhibition on Innovative Smart Grid Technologies, ISGT Europe 2011, Manchester, 5 - 7 December 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

This paper proposes a novel framework for an intelligent monitoring system that supervises the performance of the future power system. The increased complexity of the power system could endanger the reliability, voltage quality, operational security or resilience of the power system. A distributed structure for such a monitoring system is described and some of the advanced signal processing techniques or tools that could be used in such a monitoring system are given. Several examples for seeking the spatial locations and finding the underlying causes of disturbances are included.

Nyckelord: power transmission, power distribution, smart grids, signal processing techniquesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-23. Senast ändrad 2013-06-26.
CPL Pubid: 144776

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Energi
Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Elektronisk mät- och apparatteknik
Signalbehandling
Elektroteknik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur