CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Riskbedömning – till nytta för vem?

Cecilia Österman (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet)
SAN Nytt - Om arbetsmiljö och säkerhet inom sjöfart Vol. 34 (2010), 4,
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-23. Senast ändrad 2012-07-02.
CPL Pubid: 144744

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur