CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arbetsmiljö och säkerhet i den europeiska transportsektorn

Cecilia Österman (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet)
SAN Nytt - Om arbetsmiljö och säkerhet inom sjöfart Vol. 35 (2011), 2, p. 4.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-23. Senast ändrad 2012-07-02.
CPL Pubid: 144743

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur