CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Antibiotika i miljön tros öka risken för spridning av resistensgener mellan arter.

D. G. Joakim Larsson ; Erik Kristiansson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Läkartidningen, Nya Rön 12, (2011)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-08-22. Senast ändrad 2012-09-20.
CPL Pubid: 144706

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Chalmers infrastruktur