CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

RecA Protein-DNA Complexes Studied by Flow Linear Dichroism, Fluorescence and Small Angle Neutron Scattering

Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Christer Elvingson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Per Hagmar (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Mikael Kubista (Institutionen för fysikalisk kemi) ; D. Baty ; K. Mortensen ; Masayuki Takahashi
Structure and Function, Volume 2 p. 61-68. (1992)
[Kapitel]


Denna post skapades 2011-08-22.
CPL Pubid: 144693

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur