CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interaction mechanisms of low-level electromagnetic fields in living systems

Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Claes Ramel
(1992)
[Bok, med redaktör]

Serie: Oxford science publicationsDenna post skapades 2011-08-22.
CPL Pubid: 144689

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur