CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Liver-derived igf-I regulates mean life span in mice

Johan Svensson ; Klara Sjögren ; Jenny Fäldt ; Niklas Andersson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Olle Isaksson ; John-Olov Jansson ; Claes Ohlsson
PLoS ONE (1932-6203). Vol. 6 (2011), 7, p. e22640.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Transgenic mice with low levels of global insulin-like growth factor-I (IGF-I) throughout their life span, including pre- and postnatal development, have increased longevity. This study investigated whether specific deficiency of liver-derived, endocrine IGF-I is of importance for life span.Denna post skapades 2011-08-22. Senast ändrad 2012-12-18.
CPL Pubid: 144666

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin (2006-2011)
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi (GU)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)
Centre for Bone and Arthritis Research (GU)

Ämnesområden

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Endokrinologi

Chalmers infrastruktur