CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

STRUCTURE OF DNA RECA COMPLEXES STUDIED BY RESIDUE DIFFERENTIAL LINEAR DICHROISM AND FLUORESCENCE SPECTROSCOPY FOR A GENETICALLY ENGINEERED RECA PROTEIN

Per Hagmar (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; D. Baty ; M. Chartier ; Masayuki Takahashi
Journal of Molecular Biology (0022-2836). Vol. 226 (1992), 4, p. 1193-1205.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: recombination, reca, dna protein complex, linear dichroism, genetic, engineering, escherichia-coli, strand exchange, nucleic-acids, single, mutagenesis, filaments, cleavage, binding, gene, anisotropyDenna post skapades 2011-08-22.
CPL Pubid: 144640

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur