CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Den miljöansvariges roll i projektbaserade organisationer

Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Projektvärlden Vol. 2010 (2010), 3, p. 28-29.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-18. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 144526

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi
Kommunikationsvetenskap
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur