CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Standardizing knowledge: A dialectic view on architectural knowledge and its managers

Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
MISBE2011, Amsterdam, The Netherlands, June 20-23 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-18. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 144525

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Annan samhällsbyggnadsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi
Kommunikationsvetenskap
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur