CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dancing DNA in Capillary Solution Electrophoresis

Christina Carlsson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Anette Larsson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Mats Jonsson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of the American Chemical Society (0002-7863). Vol. 117 (1995), 13, p. 3871-3872.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: restriction fragments, gel-electrophoresis, separation, chain, reptationDenna post skapades 2011-08-17.
CPL Pubid: 144440

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur