CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Removal of chloride and potassium from eucalyptus through chip washing

Anna Saltberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
65th Appita Annual Conference & Exhibition, 10-13 April 2011, Rotorua, New Zealand p. 353-357. (2011)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-15.
CPL Pubid: 144288

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur