CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Directing alkaline peroxide reactions towards carbohydrates: Oxidation of bleached kraft pulp fibres

Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Henrik Vekselius
65th Appita Annual Conference & Exhibition, 10-13 April 2011, Rotorua, New Zealand p. 153-159. (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-15.
CPL Pubid: 144287

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur