CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

“Two strides forward, one stride back:” Strategy practice as chains of conversations

Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Ann-Charlotte Stenberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Martin Löwstedt (Institutionen för bygg- och miljöteknik)
27th EGOS Colloquium, Göteborg, 2011 (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-15. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 144212

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur