CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using Positioning Theory to Understand Strategic Management

Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Ann-Charlotte Stenberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
MISBE2011 - Proceedings of the international Conference on Management and Innovation for a Sustainable Built Environment (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-15.
CPL Pubid: 144210

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur