CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interaction of Cationic Porphyrins with DNA

Ulrika Sehlstedt (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Seog K. Kim ; P. Carter ; J. Goodisman ; J. F. Vollano ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; J. C. Dabrowiak
Biochemistry Vol. 33 (1994), 2, p. 417-426.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: LINEAR DICHROISM; NUCLEIC-ACIDS; NONINTERCALATIVE BINDING; P-31 NMR; CLEAVAGE; METALLOPORPHYRINS; INTERCALATION; COMPLEXES; SPECIFICITY; HYDROXYLATIONDenna post skapades 2011-08-12.
CPL Pubid: 144144

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur