CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discrete optimization at Mathematical Sciences, Chalmers and University of Gothenburg: Modeling and solving real-world problems

Ann-Brith Strömberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
ORbit medlemsblad for Dansk Selskab for Operationsanalyse og Svenska Operationsanalysföreningen (1601-8893). #18, p. 12-18. (2011)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-11. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 144130

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Energi
Produktion
Transport
Hållbar utveckling
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur