CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The cofactor ATP in DNA-RecA complexes is not intercalated between DNA bases

Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Masayuki Takahashi
J. Mol. Recogn. (1099-1352). Vol. 7 (1994), p. 221-226.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-08-11.
CPL Pubid: 144095

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur