CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scientists in the Public Sphere: Motivations and Barriers for Scientists to Engage in Public Outreach in Sweden

Sebastian Linke ; Olga Stepanova (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Christian Stöhr (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Ilan Chabay (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
International Conference on Public Communication of Science and Technology PCST-10, Malmö/Copenhagen, Sweden, June 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-08-10. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 143965

 

Institutioner (Chalmers)

Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier (1991-2011)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

SAMHÄLLSVETENSKAP

Chalmers infrastruktur