CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MoleClues: Engaging Young People in Molecular Science

Olga Stepanova (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Ilan Chabay (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
International Conference on Public Communication of Science and Technology PCST-10, Malmö/Copenhagen, Sweden, June 2008 (2008)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2011-08-10.
CPL Pubid: 143962

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

SAMHÄLLSVETENSKAP

Chalmers infrastruktur