CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scientists’ Engagement in Public Communication of Science in Sweden

Olga Stepanova (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Christian Stöhr (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Ilan Chabay (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Göteborg : Gothenburg Center for Public Learning and Understanding of Science, 2009.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-08-10. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 143959

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

SAMHÄLLSVETENSKAP

Chalmers infrastruktur