CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Facilitating Governance of Baltic Seas Fisheries By Improving Communication Among Stakeholders - A project to identify obstacles and improve ways to communicate among stakeholders in the Baltic Sea Regional Advisory Council and its partner organizations in order to facilitate governance of the Baltic Sea Fisheries

Christian Stöhr (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Olga Stepanova (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Ilan Chabay (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Göteborg : Gothenburg Center for Public Learning and Understanding of Science, 2009.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-08-10. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 143957

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur