CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Science Communication among Stakeholders in the Baltic Seas Fisheries Governance Process

Olga Stepanova (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Christian Stöhr (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Ilan Chabay (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
PCST-10 conference (Public Understanding of Science and Technology): Bridges to the Future. Malmö/Copenhagen. 25-27 June (2008)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2011-08-10.
CPL Pubid: 143954

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

SAMHÄLLSVETENSKAP

Chalmers infrastruktur