CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Engineering Education Environment

Edward F Crawley ; Zha Jianzhong ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Doris R Brodeur
Research in Higher Education of Engineering Vol. 4 (2008),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-08. Senast ändrad 2013-05-08.
CPL Pubid: 143874

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur