CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of resonant magnetic perturbations on runaway electrons

Gergely Papp (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Michael Drevlak ; Tünde Fülöp (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Per Helander ; Gergö Pokol
38th EPS Conference on Plasma Physics 2011, EPS 2011. Strasbourg, 27 June - 1 July 2011 p. 1332-1335. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: fusion plasma physics, tokamak, runaway electron, disruption mitigationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-06. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 143833

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Plasmafysik
Fusion

Chalmers infrastruktur