CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detailed analysis of the microstructure of the metal/oxide interface region in Zircaloy-2 after autoclave corrosion testing

Pia Tejland (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Mattias Thuvander (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Sorina Ciurea ; Thomas Andersson ; Mats Dahlbäck ; Lars Hallstadius
Journal of ASTM International (1546-962X). Vol. 8 (2011), 6, p. 102956.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-02. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 143753

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Microstructure Investigation of the Oxidation Process in Zircaloy-2 - The Effect of Intermetallic Particle Size