CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Physical trends in high-k oxides: Report from a tour in the Periodic System

Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik )
Tutorial at INFOS 2011, New Challenges in Nanoelectronics, Grenoble June 21 (Invited) (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-07-29.
CPL Pubid: 143718