CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Progress report on developing metamaterial EBG-based gap waveguide components and packaging solutions between 1 GHz and several 100 Ghz

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Ashraf Uz Zaman (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Eva Rajo-Iglesias (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Ahmed Kishk ; Elena Pucci (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Astrid Algaba Brazález (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Vessen Vassilev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
URSI National Radio Science Meeting, Spokane, USA, 3-8 July, 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-07-25. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 143616

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)