CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micromachined ridge gap waveguide for sub millimeter and millimeter wave applications

Sofia Rahiminejad (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Ashraf Uz Zaman (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Elena Pucci (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Hasan Raza (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Vessen Vassilev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; S. Haasl ; Per Lundgren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
MME 2011: 22nd Micromechanics and Micro Systems Europe Workshop, June 19-22, 2011, Toensberg, Norway (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-07-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 143608

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)