CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fugitive nitrous oxide emissions from marine wastewater disposal—a laughing matter?

M Short ; WL Peirson ; NJ Ashbolt ; Gregory Peters (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
The 7th Australian Life Cycle Assessment Conference - Revealing the secrets of a green market. 9th-10th March 2011, Melbourne. (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-07-21.
CPL Pubid: 143558

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Miljökemi
Oceanografi
Vatten i natur och samhälle
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur