CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of the high temperature oxidation behaviour of the austenitic stainless steel Sanicro 25

Luciana Intiso (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-07-21.
CPL Pubid: 143554

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2011-09-02
Tid: 14:00
Lokal: Luftbryggan
Opponent: Mats Lundberg