CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Side-effect localization for lazy, purely functional languages via aspects

kung chen ; Shu-Chun Weng ; Jia-Yin Lin ; Meng Wang (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; Siau-Cheng Khoo
Higher-Order and Symbolic Computation (1388-3690). (2011)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-07-20. Senast ändrad 2012-04-23.
CPL Pubid: 143548

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)