CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Type−directed weaving of aspects for polymorphically typed functional languages

kung chen ; Shu−Chun Weng ; Meng Wang (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; Siau−Cheng Khoo ; Chung−Hsin Chen
Science of Computer Programming (0167-6423). Vol. 75 (2010), 11, p. 1048--1076.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-07-20. Senast ändrad 2011-07-20.
CPL Pubid: 143547

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)