CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combining Syntactic and Semantic Bidirectionalization

Janis Voigtlander ; Zhenjiang Hu ; Kazutaka Matsuda ; Meng Wang (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers))
ICFP '10 Proceedings of the 15th ACM SIGPLAN international conference on Functional programming (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-07-20. Senast ändrad 2011-07-20.
CPL Pubid: 143546

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)