CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gradual Refinement: Blending Pattern Matching with Data Abstraction

Meng Wang (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Jeremy Gibbons ; Kazutaka Matsuda ; Zhenjiang Hu
MPC'10 Proceedings of the 10th international conference on Mathematics of program construction (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-07-20. Senast ändrad 2011-07-20.
CPL Pubid: 143545

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)