CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Visitor Pattern as a Reusable‚ Generic‚ Type−Safe Component

Bruno C D S Oliveira ; Meng Wang (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Jeremy Gibbons
OOPSLA '08 Proceedings of the 23rd ACM SIGPLAN conference on Object-oriented programming systems languages and applications (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-07-20. Senast ändrad 2011-07-20.
CPL Pubid: 143543

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)