CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modular Generic Programming with Extensible Superclasses

Martin Sulzmann ; Meng Wang (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
Proceedings of the ACM SIGPLAN Workshop on Generic Programming p. 55--65. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-07-20. Senast ändrad 2011-07-20.
CPL Pubid: 143540

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)