CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On The Pursuit of Staticness and Coherence

Meng Wang (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; kung chen ; Siau-Cheng Khoo
Proceedings of the Foundations of Aspect−Oriented Languages (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-07-20. Senast ändrad 2011-07-20.
CPL Pubid: 143539

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)