CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Screening for genetic mutations

Christina Carlsson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Mats Jonsson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; M. T. Dulay ; R. N. Zare ; J. Noolandi ; P. E. Nielsen ; L. C. Tsui ; J. Zielenski
Nature (0028-0836). Vol. 380 (1996), 6571, p. 207.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-07-15. Senast ändrad 2011-07-15.
CPL Pubid: 143477

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur