CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photophysical evidence that Delta- and Lambda-[Ru(phen)2(dppz)]2+ intercalate DNA from the minor groove

Eimer Tuite (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Per Lincoln (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of the American Chemical Society (0002-7863). Vol. 119 (1997), 1, p. 239-240.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: nucleic-acids, excited-state, binding modes, light switch, ruthenium(ii), complexes, delta-(2+), h-1-nmrDenna post skapades 2011-07-14.
CPL Pubid: 143454

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur